Voorwaarden

Follio heeft enkele voorwaarden opgesteld voor het gebruik van het platform. In deze verklaring lees je meer over de verantwoordelijkheden die Follio neemt en de verantwoordelijkheden die we van onze gebruikers vragen.

Lees dit document goed door voordat je gebruik maakt van de website. Wanneer je gebruik maakt van enkele of meerdere onderdelen van de website ga je akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze overeenkomst. Indien je niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze overeenkomst mag je geen gebruik maken van de website of andere diensten die we aanbieden. De website is alleen toegankelijk voor individuen die tenminste 13 jaar of ouder zijn.

Je Follio account

Wanneer je een account op de Website creeërt ben je zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je account en ben je volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die in naam van je account worden uitgevoerd. Je mag jezelf niet op een misleidende of onrechtmatige wijze beschrijven of manieren gebruiken om te profiteren van de naam of reputatie van anderen. Follio mag profielbeschrijvingen wijzigen of verwijderen die niet aan deze voorwaarden voldoen of die Follio op enige manier aansprakelijk stellen voor de schade van anderen. Je moet Follio onmiddelijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van je account of andere problemen met beveiliging. Follio is niet aansprakelijk voor nalatigheid door Jou, evenals schade die door nalatigheid is ontstaan.

Verantwoordelijkheid van Gebruikers

Wanneer je een account aanmaakt, reageert op het bericht van een ander, zelf Materiaal plaatst op je profiel of op welke manier dan ook Materiaal beschikbaar maakt via de Website, ben je zelf volledig verantwoordelijk voor dit Materiaal, ook wanneer dit resulteert in schade bij anderen. Voorgaande gaat op ongeacht of het type Materiaal bestaat uit tekst, links naar websites, afbeeldingen, links naar video's of documenten. Door Materiaal beschikbaar te stellen, representeer en garandeer je:

  • dat het downloaden, kopiëren of gebruiken van het Materiaal geen inbreuk maakt op eigendomsrechten, auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden;
  • dat wanneer je werkgever, opdrachtgever of school intellectuele eigendomsrechten heeft op het werk dat je maakt, je toestemming hebt gekregen van je werkgever, opdrachtgever of school om het Materiaal beschikbaar te maken;
  • dat je volledig hebt voldaan aan de licenties en voorwaarden van derden die betrekking hebben op het Materiaal;
  • dat het Materiaal geen virussen, malware, Trojan horses of andere schadelijke inhoud bevat of installeert;
  • dat het Materiaal geen spam is, door machines of anders willekeurig gegenereerd is en geen onethische of ongewenste commerciële inhoud bevat of op andere onrechtmatige manieren (zoals phishing) ontvangers misleiden over de bron van het materiaal (zoals spoofing);
  • dat het Materiaal niet pornografisch is, niet aanzet tot geweld, geen bedreigingen bevat en geen privacy of publieke rechten van derden schendt;
  • dat je account niet wordt gepromoot via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks in nieuwsgroepen, maillijsten, andere websites en vergelijkbare ongevraage promotiemethodes;
  • dat je account of project niet genaamd is op een manier die bezoekers misleidt om te denken dat je een ander persoon of bedrijf bent. Je gebruikersnaam die gebruikt wordt voor je persoonlijke URL is niet een andere naam dan je eigen naam of een andere projectnaam dan je eigen projectnaam;
  • dat je in het geval van Materiaal die computercode bevat, nauwkeurig het type code, de gebruiksmogelijkheden en effecten van het materiaal omschrijft.

Door Materiaal te plaatsen op Follio geef je Follio een wereldwijde, rechtenvrije licentie om het Materiaal te reproduceren, te wijzigen en te publiceren met als enige doel om je profiel of project te weergeven, te verspreiden en te promoten. Wanneer je Materiaal verwijdert onderneemt Follio aanzienlijke inspanningen om die te verwijderen van de Website, maar je erkent dat door caching of verwijzingen binnen de website het Materiaal niet meteen verdwijnt. Wanneer je een project verlaat blijven de media-items die je in het project hebt gedeeld nog steeds zichtbaar. Pas wanneer een project wordt verwijderd door een van de projectleden zijn alle media-items die in dat project zijn gedeeld niet meer bereikbaar. De projecten die door jou of door een teamlid worden verwijderd slaat Follio tijdelijk op zodat je het project indien gewenst nog kunt opvragen. Na 6 maanden worden deze projecten automatisch permanent verwijderd.

Zonder enige van deze garanties te beperken heeft Follio het recht (maar niet de verplichting) om, naar eigen oordeel (i) materiaal te weigeren of te verwijderen die, naar Follio's overwogen mening, het beleid van Follio schendt of (ii) toegang tot de website van individuen te ontnemen of te weigeren voor welke reden dan ook.

Verantwoordelijkheid van Websitebezoekers

Follio heeft niet alle materialen die gedeeld worden op de Website beoordeeld op geschiktheid en kan om die reden geen verantwoordelijkheid nemen over het gebruik, de inhoud of de effecten van het Materiaal. Met het faciliteren van de Website representeert en impliceert Follio niet dat het de gedeelde materialen goedkeurd of gelooft dat de gedeelde materialen accuraat, bruikbaar of onschadelijk zijn. Je bent zelf verantwoordelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen om je computersystemen te beschermen tegen virussen, malware, Trojan horses en andere schadelijke materialen.

Schending van auteursrechten

Net zoals Follio van anderen vraagt om zijn auteursrechten te respecteren, respecteert Follio ook de auteursrechten van anderen. Wanneer je gelooft dat er materiaal op Follio staat die jouw auteursrechten schenden, moedigen we je aan om daar melding van te maken door een mail te sturen naar privacy@follio.nl. Follio zal op alle dergelijke meldingen reageren en zal wanneer nodig of toepasselijk het inbreukmakende materiaal verwijderen of alle links naar het materiaal verwijderen. Follio zal de toegang van een bezoeker tot de Website ontzeggen wanneer de bezoeker vastbesloten is om herhaald inbreuk te maken op de auteursrechten van Follio of anderen.

Intellectueel eigendom

Deze overeenkomst draagt geen intellectuele eigendommen over van Follio of derden naar jou. Alle rechten, titels en belangen bij dergelijke eigendommen blijven bij Follio of derden zelf. Follio, Follio.nl, het Follio logo en alle andere handelsmerken, grafische elementen en logo's die op de Website worden gebruikt zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Follio of derden. Jouw gebruik van de Website verschaft je geen rechten of licenties om handelsmerken van Follio of derden te gebruiken of te reproduceren.

Veranderingen

Follio reserveert het recht om naar eigen inzicht onderdelen van deze overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze overeenkomst regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Jouw doorgaande gebruik van de Website na de doorvoering van veranderingen in deze overeenkomst betekent dat je akkoord gaat met de veranderingen. Follio kan, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website. Dergelijke nieuwe diensten en/of functies worden onderworpen aan deze overeenkomst.

Beëindiging

Follio mag je ten alle tijden, zonder reden of waarschuwing toegang tot ieder onderdeel van de website ontzeggen. Als je deze Overeenkomst of je Follio account wilt beëindigen, kun je dat doen door je account te verwijderen, of door te stoppen met het gebruiken van de Website. Alle voorschriften van deze overeenkomst die vanwege hun aard beëindiging zouden moeten overleven doen dat ook, inclusief eigendomsrechten, garanties, schadevergoedingen en aansprakelijkheid.

Garanties

Follio verwerpt hierbij alle garanties van enige soort. Follio geeft geen garantie dat de Website foutloos is of dat toegang onafgebroken of ononderbroken is. Je begrijpt dat wanneer je materiaal vanaf Follio download of op andere manieren materialen of diensten via Follio verkrijgt, je dat op eigen risico doet.

Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zal Follio aansprakelijk zijn voor schade die resulteert uit: (i) speciale, incidentele of gevolgschade of (ii) de onderbreking van toegang tot de Website of het verlies (of corruptie) van data.

Representatie en garantie

Je representeert en garandeert dat (i) je gebruik van de Website in strikte overeenstemming is met de privacy voorwaarden van Follio, deze overeenkomst en met alle toepasselijke wetten en regelvingen (inclusief die van je land, provincie, stad of ander regeringsgebied met betrekking tot online misdrijven en geaccepteerd materiaal) en (ii) je gebruik van de Website maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord om Follio, zijn werknemers en initiatiefnemers schadeloos te stellen bij alle soorten claims voor onkosten die voortkomen uit jouw gebruik van de Website.